Kasutustingimused

.
OÜ Jutupesa kirjastus, reg. kood 14996612, aadress Võru 15-2, 50111, Tartu (edaspidi Poe haldaja) ja klient, kes vormistab OÜ Jutupesa hallatavas e-poes E-laat https://e-laat.ee tellimuse ja identifitseerib end sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Klient), on kokku leppinud järgnevates tingimustes.

KKK:

Millised makseviisid on võimalikud?

1. Maksa pangalingiga
2. Tee tavaline pangaülekanne
3. Järgitulemisel sulas
4. Kaardimakse

Kliendil on õigus valida järgnevate kauba kättesaamisviiside vahel:

1. Tulen ise järgi
2. Smartpost pakiautomaat: €3.00
3. SmartKULLER: €5.40
4. Omniva pakiautomaat: €3.84
5. Omniva postkontor: €5.23
6. DPD pakiautomaat: €2.90

1. Üldsätted

1.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning Kasutuslepingus kokkulepitust.
1.2. Poe haldajal on õigus mistahes ajal teha E-poe pakutavasse teenusesse muudatusi.
1.3. Poe haldajal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus Kliendile teatada sellest kirjalikult elektronposti teel.

2. Tooted ja ostu sooritamine. Makseviisid.

2.1. Kõik kuvatavad raamatud ei pruugi alati laos olemas olla.
2.2. Kui mõni raamat puudub laost ja tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja Kliendiga ühendust hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul. Sellisel juhul pakutakse välja võimalik uus tarneaeg või raamatu asendamine samaväärse teise raamatuga, mis on sama hinna ja kvaliteediga. Kui Klient ei ole uute tingimustega nõus, siis ta võib keelduda tellimusest ja makstud raha tagastatakse.
2.3. Klient, kes valib välja soovitud raamatud, kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, telefoninumber, elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks, makseviis).
2.4. Klient kohustub esitama tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Poe haldaja ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3. Hinnad

3.1. Kõikide E-poes olevad toodete baashinnad on arvestatud eurodes.
3.2. Poe haldajal on õigus igal ajal muuta kuvatavaid hindu.
3.3. Kui Poe haldaja on E-poes muutnud hindu pärast kasutaja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis tarnitakse Kliendile vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Kliendil ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

4. Tarneaeg ja kohaletoimetamise tingimused

4.1. E-poes esitatud tellimused vaadatakse läbi samal päeval ning vajadusel võetakse ostjaga ühendust.
4.2. Kaupade garanteeritud maksimaalne tarneaeg on 5 tööpäeva, kui kauba juurde ei ole kirjutatud teisiti. Üldjuhul jääb tarneaeg alla 3 tööpäeva. Juhul, kui me ei suuda kaupa 5 päevaga tarnida, informeerime Teid sellest koheselt. Vajadusel on Teil siis võimalus tellimus tühistada ja me kanname Teile raha tagasi.
4.3. Kliendil on õigus valida järgnevate kauba kättesaamisviiside vahel:
1. Postipakk postkontorisse Eesti
2. Omniva pakiautomaat Eesti
3. Itella Smartposti pakiautomaat Eesti
4. DPD pakiautomaat Eesti
5. Kulleriga koju Eesti
6. Tulen ise järgi (aadress ja telefon makse vormistamisel näidatud) Tartu, Eesti

5. Lepingust taganemine enne Poe haldaja poolset lepingu täitmist

5.1. Kui Klient soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub ta sellest võimalikult kiiresti Poe haldajale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil vilep@vilep.ee või helistada numbril +372 56567827. E-kirja tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Kliendi kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).
5.2. Kui taganemisavaldus jõuab osutajani peale Poe haldaja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.
5.3. Poe haldaja kannab Kliendile tasutud summa tagasi hiljemalt 30 päeva jooksul alates lepingust taganemise soovi kättesaamist.
5.4. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine Poe haldajale.

6. Tagastusõigus

6.1. E-poest ostetud kaupadele kehtib 14-päevane tagastusõigus.
6.2. Tagastusõigust pole kaupadel, mida on muudetud vastavalt kliendi soovidele (lisatud pühendus)
6.3. Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne ja kasutusjälgedeta.
6.4. Tagastamisel kantakse Kliendile raha tagasi hiljemalt 30 päeva jooksul toote tagastamisest.
6.5. Raha kantakse üle samale arvelduskontole, millelt toimus selle laekumine Poe haldajale.
6.6. Juhul kui pärast tagastamist ilmneb, et tagastus ei vasta Kasutuslepingus toodud tingimustele, siis raha ei tagastata.

7. Isikuandmed ja nende kasutamine

7.1. Kasutaja annab selge ja teadliku nõusoleku Poe haldajale enda isikuandmete töötlemiseks.
7.2. Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud osutajale teatavaks saanud isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Kliendile.
7.3. Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.
7.4. Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Kliendi tellimuse kohta (perekonnanimi, eesnimi, tänav, maja, korter, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, sünniaasta, sugu, tarnimisviis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga kaasneb nõustumine müügipakkumiste saatmisega elektronposti aadressil).
7.5. Isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Kliendile, võib edastada kulleriteenust osutavale ettevõttele.
7.6. Poe haldaja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
7.7. Poe haldaja jätab endale õiguse edastada kasutajat puudutavaid andmeid juhul, kui need edastatakse isikule, kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning omab selleks seaduslikku õigust või kui see toimub Kliendi muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.
7.8. Kliendil on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid, samuti neid muuta või kõrvaldada andmed registrist.
7.9. Kasutaja annab Poe haldajale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.
7.10. Kasutaja annab Poe haldajale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil.

8. Kasutamistingimused

8.1. Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Kliendile kohustuslik.
8.2. Tellimuse esitamisel nõustub Klient, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.

9. Pretensioonide käsitlemise kord

9.1. Puudusega kauba puhul peab tarbija esitama viivitamatult müüjale sellekohase kaebuse. Hilisemaid, kui 7 tööpäeva esitatud kaebusi arvesse ei võeta. 9.2. Pretensiooni võib esitada tootmis- ja materjalivigadele.
9.3. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast.
9.4. Ekspertiisi teostab OÜ Jutupesa või toote valmistanud firma.
9.5. Sõltumatu ekspertiis - kliendi nõudmisel teostatav täiendav tasuline ekspertiis sõltumatu eksperdi poolt juhul, kui klient ei ole OÜ Jutupesa poolt teostatud ekspertiisi tulemustega rahul.
9.6. Pretensioon ei kuulu lahendamisele, kui OÜ Jutupesa tõestab, et kaubal esinevad puudused on tekkinud tarbija süül.
9.7. Kui pretensiooni aluseks oleva kauba tootmine on lõpetatud, võtab OÜ Jutupesa endale õiguse kliendi nõusolekul asendada kaup samaväärsega.